Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informujmy, że w przypadku podania przez Państwa danych osobowych osoby fizycznej w formularzu zgłoszeniowym szkoły:

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Pogodna 36;
 2. W związku z organizacją konkursu [nazwa konkursu] administrator przetwarza następujące dane osoby fizycznej podanej w formularzu jako osoby do kontaktu: imię, nazwisko, numer telefonu lub email osoby do kontaktu w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w oparciu o Pana/Pani zgodę – do momentu wycofania zgody;
 4. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
 5. Ma Pan/i prawo do:
  1. dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i narusza przepisy RODO.

  Jednocześnie informujemy, że dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w pkt jest dobrowolne.
 7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych Państwa potrzeb. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Przeczytaj naszą Politykę plików cookie, aby dowiedzieć się więcej lub przejdź do zakładki „Ustawienia plików cookie” aby zarządzać ustawieniami.
Polityka Prywatności
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ USTAWIENIA CIASTECZEK