Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Pogodna 36;
 2. W związku z organizacją konkursu CyberSkiller Challenge Poland administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych:
  1. imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, przynależność do szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego w celu udziału dziecka/podopiecznego w konkursie i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, przynależność do szkoły, wizerunek uczestnika w celu informowania przez administratora o organizacji, udziale dziecka/podopiecznego w konkursie i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. imię, nazwisko, numer telefonu lub email rodzica/opiekuna prawnego w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celach udziału dziecka/podopiecznego w konkursie, informowaniu przez administratora o wynikach dziecka/podopiecznego w konkursie – do dnia realizacji konkursu CyberSkiller Challenge Poland, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa;
  2. w celach marketingowych w oparciu o Pana/Pani zgodę – do momentu wycofania zgody;
 4. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych osobowych na serwerze Facebook'a.
 5. Ma Pan/i prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych dziecka/podopiecznego i własnych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka/podopiecznego narusza przepisy RODO. Jednocześnie informujemy, że dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:
  1. pkt 2 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko/podopiecznego w konkursie,
  2. pkt 2 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko/podopiecznego w konkursie,
  3. pkt 2 c) jest dobrowolne.
 7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych Państwa potrzeb. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Przeczytaj naszą Politykę plików cookie, aby dowiedzieć się więcej lub przejdź do zakładki „Ustawienia plików cookie” aby zarządzać ustawieniami.
Polityka Prywatności
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ USTAWIENIA CIASTECZEK